Lyngenløftet

Fint å bo. Fint å besøke.

Lyngenløftet skal styrke Lyngen som et bedre sted å bo, et sted å flytte til og et attraktivt sted å besøke. Vi skal også stimulere til næringsetableringer. En overordnet målsetting er økt bosetting, sysselsetting og merkevarebygging.

Prosjektet skal bidra til omdømmebygging, strategi for reiselivsutvikling, areal-forvaltning og nye transportmønstre. Lyngen kommune har vedtatt en områdeplan for Lyngseidet som tar opp i seg de langsiktige visjonene og mer omgripende endringene av sentrum.

Oppmerksomheten rundt Lyngen vokser både sommer og vinter, og Lyngen og Lyngsalpene er internasjonalt kjent som skidestinasjon, med et stort potensial for turisme hele året.

Lyngen kommune tilbyr god kvalitet på tjenester innen helse og oppvekst, samt en meget aktiv frivillig sektor. Det er imidlertid et økende behov i forhold til arbeidsplasser og  lokal verdiskapning.

Gjennom stedsutviklingsprosjektet Lyngenløftet har kommunen tatt aktivt grep. Lyngenløftet er et helhetlig prosjekt for å videreutvikle Lyngen til et attraktivt område for innbyggere, turister og næringsliv.

Et attraktivt Lyngen

Oppmerksomheten rundt Lyngen vokser både sommer og vinter, og Lyngen og Lyngsalpene er internasjonalt kjent som skidestinasjon, med et stort potensial for turisme hele året.

En overordnet målsetting er økt bosetting, sysselsetting og merkevarebygging.

Prosjektet skal bidra til omdømmebygging, strategi for reiselivsutvikling, arealforvaltning og nye transportmønstre. 

Lyngen kommune tilbyr god kvalitet på tjenester innen helse og oppvekst, samt en meget aktiv frivillig sektor. Det er imidlertid et økende behov i forhold til arbeidsplasser og lokal verdiskapning.

 

Gjennom stedsutviklingsprosjektet Lyngenløftet har kommunen tatt aktivt grep. Lyngenløftet er et helhetlig prosjekt for å videreutvikle Lyngen til et attraktivt område for innbyggere, turister og næringsliv.