En million kroner i støtte til Lyngentrappa

En million kroner i støtte til Lyngentrappa

Disse to fondene har ytet et tilskudd på en halv million kroner hver, slik at Lyngentrappa nå har samlede tilskudd på en million kroner. – Dette er kjærkomne tilskudd som har gitt oss en god start, sier prosjektleder Erik Joachimsen i Lyngenløftet.

Før Lyngentrappa ble påbegynt bevilget Lyngen kommune 4,5 millioner kroner til prosjektet. – En slik kommunal garanti har gitt oss et godt utgangspunkt for å søke midler. Uten dette utgangspunktet ville det vært utfordrende å komme i gang, uttaler leder for styringsgruppen i Lyngenløftet, Johnny Arne Hansen.

Lyngenløftet vil nå søke midler fra flere kilder for å finansiere videre bygging. Det er lagt inn en søknad om Spillemidler. – Vi har god tro på at vi til syvende og sist skal klare å finansiere Lyngentrappa uten å bruke av skattebetalernes penger for å bygge denne flotte vandringen.

Andre innlegg

I Lyngenløftet skjer det noe hele tiden. Her holder vi deg oppdatert. Følg oss også på Facebook!