Lyngentrappa er ferdigstilt

Lyngentrappa ferdigstilt

Sherpaene fra Khunde i Nepal har nå avsluttet arbeidet med sherpatrappa, som får til sammen over 1.200 trappetrinn. Den starter ved gjestegården på Lyngseidet og strekker seg over 400 høydemeter opp Giæverlia til Verdens Ende.

Begynnelsen av trappa består av 863 sammenhengende trappetrinn, før den går over til en kombinasjon mellom sti og trappetrinn. Det er rikelig med både benkeplasser og utsiktpunkter langs hele vandringen. Fra Verdens Ende til Rundtinden (897 moh) er det kun sti. Ytterst på Rundtinden er det bygd en sherpabenk, med utsikt ned i Kjosen.

Lyngentrappa er bygd i tre faser, der første byggetrinn ble utført høsten 2021. Sommeren 2022 ble ytterligere trinn bygd, mens det sommeren 2023 er ferdigstilt trinn, benker og støttemurer opp mot Verdens Ende. Entreprenør er Stibyggjaren AS.

Lyngen har nå fått en ny attraksjon som vi forventer vil bli mye besøkt både av turister og fastboende, og årlige besøkstall forventes å ligge mellom 30.000 – 40.000 gjester i startfasen. Parkeringsplasser med adkomst er etablert ved Lyngenhallen. Startpunktet for Lyngentrappa finner man enklest ved å følge skilting eller å søke på Google Maps.

 

Bildet viser dekorerte høyballer ved startpunktet (Foto: Erik Joachimsen).

 

 

Andre innlegg

I Lyngenløftet skjer det noe hele tiden. Her holder vi deg oppdatert. Følg oss også på Facebook!