Lyngenløftet

Våre innbyggere bor i Lyngen hele året. Turistene bare låner destinasjonen.

Lyngen satser

Lyngen er en liten kommune med et stort potensial. Rike naturressurser. Store opplevelser. Folk som vil noe med lokalsamfunnet.

Lyngsalpene og Lyngen er viden kjent langt utenfor Norges grenser. Mange finner veien til Lyngen. Vi tror det blir enda flere. Det må vi forberede oss på.

Lyngenløftet ønsker derfor å legge bedre til rette for de som vil bo her. Og for de som bare låner Lyngen for en kort stund.

I dette kartet kan du søke frem informasjon om våre aktiviteter og fremtidsplaner. Velkommen på reisen!

Lyngenløftets aktiviteter

Fire hovedaktiviteter skal bidra til å løfte Lyngen. Her finner du en beskrivelse av disse.

Om Lyngenløftet

Lyngenløftet skal bidra til å gjøre Lyngen til et mer attraktivt sted å bo, jobbe og leve. Og en mer ettertraktet destinasjon å besøke.

Derfor gjør vi en del grep som skal styrke Lyngen i sin helhet. Vel vitende om at det er kommunens innbyggere som legger premissene for utviklingen.

Lyngen – Alpekommunen i nord!

Finansiering

Lyngen kommune er en offensiv holdning til utvikling for å gjøre Lyngen til en attraktiv kommune å satse i for personer som ønsker å flytte til kommunen og som ønsker å delta i en positiv utvikling.

Lyngenløftet ble startet som en stedsutviklingsprosjekt i regi av Lyngen kommune i 2013. I løpet av årene som har gått har kommunen investert xx millioner kroner i ulike prosjekter, der områdeplanen for Lyngseidet har vært en hel sentral del av utviklingen.

Når prosjektene blir av en viss størrelse vil kommunen være avhengige av ekstern finansiering for å gjennomføre disse. Sherpatrappen Lyngentrappa er et eksempel. Havnepromenaden er at annet. Vi kunne nevnt flere. Samlet investering for de prosjekter som Lyngenløftet har i støpeskjeen, på tegnebrettet eller i våre visjoner, er på 150 millioner kroner.

Vi bygger bokstavelig talt stein på stein, og starter nå et løp der vi er avhengig av at kommunens økonomiske satsing matches med eksterne tilskudd.