FN Bærekraftsmål nr. 7

Ren energi til alle

Ren energi til alle
Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle

Bærekraftsmål 7 handler om at alle mennesker skal ha tilgang til energi. Energien skal være pålitelig, bærekraftig, moderne, og ikke altfor dyr.

I Norge er vi i en prosess der vi forsøker å omgjøre all energien vi bruker fra fossil energi til fornybar energi. Dette gjør vi fordi det er mer klimavennlig og støtter opp om målene i Parisavtalen. I motsetning til Norge har mange land i Afrika, Asia og Sør-Amerika nok med å i det hele tatt produsere strøm til befolkningene sine, uavhengig om den er fossil eller fornybar.