Lyngenløftet bidrar til bærekraft:

Hurtiglader åpnet på Lyngseidet

I dag åpner Lyngens første offentlige ladestasjon for elbil kommune. Det er  Enivy som har stått for installasjonen og som skal drifte laderen. Dermed er ikke lenger Lyngen en av veldig få kommuner i landsdelen som ikke har et slikt tilbud.

Ladestasjonen er plassert ved trafokiosken bak COOP-butikken, og vil ved oppstart ha to hurtigladere (inntil 200 kWh) og fire normalladere (22 kWh). Kapasiteten vil kunne utvides etter hvert som strømnettet utvides, samt at en forventet økning i trafikken fra elbiler inntreffer. 200 kWh-laderen er den kraftigste laderen i hele Troms.

Det er særlig i tilknytning til åpningen av første del av sherpatrappa i Giæverlia at det forventes økt trafikk til Lyngseidet. Også taxinæringen i kommunen har store forventninger til hurtigladerne.

Lokalisering av en ladestasjon nær handelssenteret på Lyngseidet vil derfor være av stor betydning. Ladestasjonen er i drift fra 7. september 2022, og er blant de aller raskeste hurtigladerne i landsdelen. Dette er en sterkt bidrag til en bærekraftig utvikling av transportsektoren i kommunen. Etablering av hurtiglader i Lyngen betyr nå at det blir langt enklere å ferdes med elbil i området.

Lyngen kommune var en av de få kommunene i landsdelen som ikke hadde hurtiglader. Når det til neste år kommer hurtiglader i Sørlenangsbotn, blir kommunen og regionen svært godt dekket med god kapasitet av lading for elbiler.

Kontaktpersoner:

Eviny: Svein Harald Bjørlo 997 00 880
Lyngenløftet: Erik Joachimsen 97 09 38 30

Andre innlegg

I Lyngenløftet skjer det noe hele tiden. Her holder vi deg oppdatert. Følg oss også på Facebook!