Gamslett Fiskarbondegård

Oppstart:

2023

Budsjett:

Plassering:

Svensby / Gamslett

Omfang:

Gamslett Fiskarbondegård

Ferdigstilling:

2025

Hvilke bærekraftsmål oppfyller prosjektet?

Fiskarbondens liv

Her har mennesker bodd siden 1600-tallet og livnært seg av fiske og jordbruk.

Fiskerbondegården Gamslett ligger på Svensby i Lyngen kommune, like ved Lyngenfjorden. Dette museet forteller levende om livet på denne typen gård slik det kunne vært for hundre år siden. Gamslett Fiskerbondegård består i dag av en rekke bygninger. Den eldste delen av gården består av en stue, stall, fjøs, bue og et tradisjonelt naust. Fiskerbondekulturen var svært utbredt som leveform i Nord-Troms i flere hundre år, omtrent til 1950-tallet. Folk livnærte seg av naturressursene som var tilgjengelige til ulike tider på året. Det vanligste var en kombinasjon av fiske, jordbruk og høsting av ulike utmarksressurser.

Lyngenløftet ønkser å bidra tiol at det legges bedre til rette for turisme til denne særegne attraksjonen, som er en av de største samlinger av gjenstander fra den tiden.

Lyngenløftets øvrige prosjekter

Les mer om de andre tiltakene som er under arbeid. Vi skal gjøre Lyngen til et bedre sted å bo. Og mer attraktiv destinasjon å besøke.

Hvordan oppfyller prosjektet bærekraftsmålene?

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

Ansvarlig forbruk og produksjon

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre

Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige

Livet på land

Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold

Livet i havet

Bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling