Lyngenskiltet

Oppstart:

6. desember 2021

Budsjett:

3,5 millioner kroner

Plassering:

Lyngseidet

Omfang:

6 dansende bokstaver og en huske

Ferdigstilling:

Løpende

Hvilke bærekraftsmål oppfyller prosjektet?

Merkevaren skal bygges

Vi vil at Lyngen skal synes og bli kjent ute i den store verden.

Lyngenskiltet er en kunstnerisk utformet konstruksjon i stål, festet på en betongsåle som er 15 meter lang og 2,5 meter dyp. Bokstavene LYNGEN er fra 2 – 3,6 meter høye og 30 centimeter dyp. G`en er formet som en huske som besøkende kan gynge i. Designet henter inspirasjon fra fjellformasjonene i Lyngsalpene, med sitt dansende uttrykk.

Hensikten med Lyngenskiltet er å skape aktivitet og oppmerksomhet. Besøkende vil kunne klatre i bokstavene, mens de blir avbildet og delt i sosiale medier. Merkevaren Lyngen vil således gjøres enda mer kjent ute i den store verden, og skape interesse for destinasjonen.

Foreløpig er det kun satt opp et Lyngenskilt på Lyngseidet, men det jobbes nå med å installere flere skilt andre steder i Lyngen.

Her kan du se filmen fra åpningen av Lyngenskiltet på Lyngseidet.

Lyngenløftets øvrige prosjekter

Les mer om de andre tiltakene som er under arbeid. Vi skal gjøre Lyngen til et bedre sted å bo. Og mer attraktiv destinasjon å besøke.

Hvordan oppfyller prosjektet bærekraftsmålene?

God helse og livskvalitet

Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

Industri, innovasjon og infrastruktur

Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon

Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige

Samarbeid for å nå målene

Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling