Fjellfinnbakken

Oppstart:

01.03.2023

Budsjett:

350000 (forprosjekt)

Plassering:

Lyngseidet

Omfang:

Lyngseidet

Ferdigstilling:

01.01.2027

Hvilke bærekraftsmål oppfyller prosjektet?

Eksempel prosjekt

Området har flere kulturminner fra tiden da samene hadde sin sommerleir på Fjellfinnbakken. Samene bodde resten av året i Karesuando i Sverige.

Bosettingen opphørte på 60-tallet. Filmavisen fulgte kong Olavs ferd til Lyngen i august 1959. Se film fra besøket 5 min 10 sek ut i innslaget.

Lyngen kommune ønsker nå å revitalisere dette viktige kulturminnet, og har gitt Lyngenløftet i oppdrag å gjøre dette arbeidet. Målet er å gjenfortelle historien gjennom å få gjenskape bosettingen i sin tilnærmet originale form. Sametinget og reindriftsdistriktet vil være naturlige samarbeidspartnere, i samarbeid med andre aktører som kan bidra til å få frem en viktig del av Lyngseidets historie.

Dette kan bli en ekte og attraktiv turistattraksjon, som Lyngenløftet nå jobber for å sette tilbake i den stand stedet fortjener.

 

Lyngenløftets øvrige prosjekter

Les mer om de andre tiltakene som er under arbeid. Vi skal gjøre Lyngen til et bedre sted å bo. Og mer attraktiv destinasjon å besøke.

Hvordan oppfyller prosjektet bærekraftsmålene?