Lyngentrappa

Oppstart:

16. september 2021

Budsjett:

10 millioner kroner

Plassering:

Lyngseidet til Kjosaksla

Omfang:

1.100 trinn

Ferdigstilling:

2022/2023

Hvilke bærekraftsmål oppfyller prosjektet?

Vakrere blir det ikke

Lyngentrappa er under konstruksjon, og vil når den er ferdigstilt by på en sammenhengende vandring fra Prestelvparken i hjertet av Lyngseidet og opp til Kjosaksla 900 meter over havet.

En sentral del av Lyngentrappa er sherpatrappa, som bygges av sherpaer fra Khunde i Nepal. Sherpaene er innled av Stibyggjaren AS, som er leverandør av en steintrapp som vil få cirka 1.100 sammenhengende trinn når den ferdigstilles sommeren 2023. Sherpatrappa er 1,5 meter bred, og har en trinnhøyde på cirka 25 centimeter og et innsteg på minimum 35 centimeter. Dette er håndverk av høy klasse, levert av sherpaer som med stolthet bærer sine forfedres tradisjoner videre.

I 2021 – 2022 ble det bygd 956 trinn. Sommeren 2023 blir Lyngentrappa ferdigstilt opp til Verdens Ende. Derfra og opp til Kjosaksla skal stien opparbeides, samtidig som det bygges flere steinbenker.

Mesteparten av den vandringen vil bestå av tilrettelagt sti, med innslag av klopping og korte strekk med steintrapp i de bratteste delene. Hele vandringen vil være på 10 kilometer, med fantastisk utsikt hele veien. Fra toppen av Kjosaksla er det panoramautsikt over Lyngenfjorden og Lyngseidet.

Vi er sikker på at Lyngentrappa bli et ikon.

Og nok et argument for å bo i Lyngen.

Eller besøke alpekommunen i nord.

Lyngenløftets øvrige prosjekter

Les mer om de andre tiltakene som er under arbeid. Vi skal gjøre Lyngen til et bedre sted å bo. Og mer attraktiv destinasjon å besøke.

Hvordan oppfyller prosjektet bærekraftsmålene?

God helse og livskvalitet

Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.
En sherpatrapp innbyr til fysisk aktivitet. Kombinert med et attraktivt mål og en god reise opp i høyden, er vi helt sikker på at dette blir en suksess – også for folks helse!

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle
Økt besøk til Lyngseidet betyr økt aktivitet for næringsaktørene. Folk vil handle mat, overnatting, betale for parkering, lade bilen og kjøpe andre varer og tjenester – i hele Lyngen.

Industri, innovasjon og infrastruktur

Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon

Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige

Ansvarlig forbruk og produksjon

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre

Samarbeid for å nå målene

Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling