FN Bærekraftsmål nr. 9

Industri, innovasjon og infrastruktur

Industri, innovasjon og infrastruktur
Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon

Hvorfor infrastruktur? Infrastruktur er den underliggende strukturen som må være på plass for at et samfunn skal fungere. Investeringer i transport, vanningssystemer, energi og informasjonsteknologi må på plass for å få til bærekraftig utvikling.

Hvordan nå målet? Vi må finne måter å øke ulike lands potensiale for bærekraftig utvikling og vekst. Utdanning og helsetilbud må forbedres, samtidig som det satses mer på teknologi og vitenskap.