Havnepromenade på Lyngseidet

Oppstart:

1. juni 2022

Budsjett:

35 - 40 millioner kroner

Plassering:

Lyngseidet

Omfang:

300 lengdemeter

Ferdigstilling:

2022/2023

Hvilke bærekraftsmål oppfyller prosjektet?

Havnepromenade på Lyngseidet

En ny vandring langs sjøfronten. Det trenger Lyngseidet.

Ny havnepromenade fra fergeleiet til Sørheim Brygge har lenge stått på ønskelisten til Lyngen kommune. I 2021-22 gjennomførte derfor Lyngenløftet et forprosjekt med Arkitektkontoret Amundsen. Dette ble gjennomført i nær dialog mellom grunneiere, næringsforeningen og politikerne.

Lyngenløftet jobber for å utvikle en promenade som skal komme Lyngensamfunnet til gode, og skape et flott og attraktivt kommunesentrum.

Her kan du se en animasjon av hvordan dette kan bli om kommunens planer blir realisert.

En ny vandring langs nedre del av Lyngseidet sentrum vil ha flere funksjoner. Dette vil åpne sjøfronten mot fjorden, og gi mulighet for en helt annen ferdsel i sentrum enn det vi er vant med.

Havnepromenaden vil også bidra til forskjønning av området. For handelsstanden vil det gi mulighet for nytenkning i forhold til utvikling av nye tilbud, samt økt etterspørsel etter de tilbud som allerede finnes i området.

Den største utfordringen er å finansiere prosjektet. Troms Holding har bidratt med 5,0 millioner kroner. Lyngen kommune stiller med en betydelig egenkapital for å få realisert havnepromenaden, men er avhengig av annen form for tilskudd for å komme i mål.

 

Lyngenløftets øvrige prosjekter

Les mer om de andre tiltakene som er under arbeid. Vi skal gjøre Lyngen til et bedre sted å bo. Og mer attraktiv destinasjon å besøke.

Hvordan oppfyller prosjektet bærekraftsmålene?

God helse og livskvalitet

Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

Industri, innovasjon og infrastruktur

Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon

Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige

Samarbeid for å nå målene

Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling