Jan Sigurd Baalsrud opplevelsessenter

Oppstart:

2023

Budsjett:

Plassering:

Furuflaten

Omfang:

Krigshelten Jan Sigurd Baalsrud

Ferdigstilling:

2027

Hvilke bærekraftsmål oppfyller prosjektet?

Krigshelten som ikke ville dø

Få personer har bidratt til å gjøre Lyngen så kjent som det Jan S. Baalsrud har gjort. Historien om flukten fra Rebbenesøya via Ringvassøya, inn til Lyngen og over til Sverige via Storfjord har vært filmatisert både gjennom Ni Liv og Den 12. mann.

Viktige deler av historien fant sted i Lyngen, og da spesielt Lyngseidet og Furuflaten. Dette mener vi fortjener en arena der historien kan videreformidles til de neste generasjoner.

Lyngenløftet vil derfor jobbe for at både fastboende og turister kan få et sted der man kan minnes på den innsats mange av våre forfedre gjorde for at vi i dag skal kunne leve i et fritt land.

Lyngenløftets øvrige prosjekter

Les mer om de andre tiltakene som er under arbeid. Vi skal gjøre Lyngen til et bedre sted å bo. Og mer attraktiv destinasjon å besøke.

Hvordan oppfyller prosjektet bærekraftsmålene?

Ansvarlig forbruk og produksjon

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre

Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige

God utdanning

Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle

Industri, innovasjon og infrastruktur

Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon

God helse og livskvalitet

Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.