Våre prosjekter

Dette gjør Lyngenløftet

Lyngenløftet har initiert mange prosjekter siden 2013. Oppgradering av Prestelvparken og Parkveien er gjennomført. Nå jobbes det med etablering av sherpatrappa Lyngentrappa, bygging av havnepromenade på Lyngseidet, plassering av Lyngenskiltet på flere steder i hele Lyngen samt utvikling av bedre infrastruktur for landeveisfarende.