Lyngen Løftet

Våre innbyggere bor her hele året. Turistene bare låner Lyngen.

Våre prosjekter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt. fff

Våre prosjekter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Om Lyngenløftet

Lyngenløftet skal bidra til å gjøre Lyngen til et mer attraktivt sted å bo, jobbe og leve. Og en mer ettertraktet destinasjon å besøke.

Derfor gjør vi en del grep som skal styrke Lyngen i sin helhet, vel vitende om at det er kommunens innbyggere som legger premissene for utviklingen.

Lyngen – Alpekommunen i nord!

Finansiering

Lyngen kommune er en offensiv holdning til utvikling for å gjøre Lyngen til en attraktiv kommune å satse i for personer som ønsker å flytte til kommunen og som ønsker å delta i en positiv utvikling.

Lyngenløftet ble startet som en stedsutviklingsprosjekt i regi av Lyngen kommune i 2013. I løpet av årene som har gått har kommunen investert xx millioner kroner i ulike prosjekter, der områdeplanen for Lyngseidet har vært en hel sentral del av utviklingen.

Når prosjektene blir av en viss størrelse vil kommunen være avhengige av ekstern finansiering for å gjennomføre disse. Sherpatrappen Lyngentrappa er et eksempel. Havnepromenaden er at annet. Vi kunne nevnt flere. Samlet investering for de prosjekter som Lyngenløftet har i støpeskjeen, på tegnebrettet eller i våre visjoner, er på 150 millioner kroner.

Vi bygger bokstavelig talt stein på stein, og starter nå et løp der vi er avhengig av at kommunens økonomiske satsing matches med eksterne tilskudd.